معین درباری اصل
از قدیمی ترین رستوران های کشور
مشهد - بین پاسداران 2و4
8598898و 8598985
رستوران معین درباری

جهت رزرو رستوران مبلغ یکصدهزار تومان به کارت شماره ۶۲۸۰۲۳۱۴۱۵۹۳۴۹۹۰ بانک مسکن به نام علیرضا معین درباری واریز فرمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید.

3-1

برای رزرو آنلاین رستوران معین درباری فرم زیر را تکمیل نمایید .

* پر کردن موارد مشخص شده الزامی است